управління

Аргіріса, Кріса

Біографія Кріса Аргіріса: Народженний 16 липня 1923 року у Сполучених Штатах Америки, Кріс Аргіріс вважається одним з провідних світових авторитетів…

Гуртки якості

Гуртки якості: Гуртки якості – це невеликі групи співробітників (від 4 до 10) будь-якої організації, які регулярно зустрічаються протягом робочого…

Життєвий цикл продукту

Життєвий цикл продукту є концепцією (або моделлю), яка описує еволюцію продукту або послуги на ринку, з поділом її на чотири фази, кожна з яких має…

Канал зв’язку

Канал зв’язку може бути визначений як комунікаційний носій, використовуваний для розподілу будь-якого виду зв’язку…

Капітал

В рамках економічної науки, Капітал (або капітальні блага) це один з виробничих факторів тривалого користування (іншими виробничими факторами…

Картель

Картель являє собою об’єднання компаній (або інших установ), незалежних одна від одної, які виробляють один і той же вид благ і які вступають у…

Клієнт

Клієнт: У більшості контекстів клієнтом компанії вважається особа, що вирішує зробити покупку певних товарів чи послуг, пропонованих цією…

Комунікація

Комунікація (спілкування) є одним з найважливіших інструментів, що використовуються керівниками для виконання своїх прямих функцій. Значення…

Конкурентна перевага (книги)

Резюме книги «Конкурентна перевага»: Книга «Конкурентна перевага» (англійською «Competitive Advantage») є одним з бестселерів у сфері управління і стратегії. Написана Майклом Портером і…

Конкурентоспроможність

Зазвичай термін «конкурентоспроможність» використовується для позначення інтенсивності, з якою компанії конкурують одна з одною на конкретному…

Конкуренція

Термін «конкуренція», як правило, використовується для позначення ступеня конкурентоспроможності між компаніями або іншими суб’єктами…

Консорціум

Консорціум являє собою групу з двох або більше суб’єктів економічної діяльності (якими можуть бути компанії або інші організації, або…

Концептуальні навички

Концептуальні навички (або управлінські навички) є одним з видів навичок, необхідних менеджерам, і являють собою здатність визначати нові можливості…

Коучинг

Термін «коучинг» (coaching) є одним з модних слів, що виникли останнім часом у сфері управління/лідерства, і означає дії начальника (лідера)…

Кредит (або Фінансування)

Поняття «Кредит» (або Фінансування) відноситься до типу кредитування, де залученим активом є гроші (або засіб платежу). Кредит або фінансування…

моделі 5-ти «S»

Презентація моделі 5-ти «S»: Вираз П’ять «S» (або 5 «S») означає інструмент управління, розроблений Тойотою в Японії приблизно в 50-х роках…

Операційний цикл

Операційний цикл (або виробничий цикл) – це вираз, що означає послідовність подій, починаючи з придбання виробничих факторів і закінчуючи…

Організаційний клімат

Організаційний клімат: Вираз «Організаційний клімат» відноситься до колективного сприйняття, яке співробітники мають в середовищі організації, де працюють…

Співробітник

Термін «співробітник», як правило, використовується для позначення всіх людей, які працюють в організації. Отже, даний термін є еквівалентному…

Схема розподілу

Схема розподілу: Вираз «Схема розподілу» в широкому сенсі може бути визначене як всі етапи, пройдені товарами та послугами через різних економічних агентів…

Технічні навички

Технічні навички певного менеджера являють собою глибокі знання методів, процесів і процедур, необхідних для успішної діяльності організації або відділу…

Технологічний контекст

Технологічний контекст визначає групу контекстних змінних, які впливають на продуктивність і діяльність компанії або організації, і являє собою…

Управлінський облік (або аналітичний)

Управлінський облік (що також має назву аналітичний або внутрішній облік) – це підрозділ бухгалтерського обліку, який надає керівникам…

Центр Витрат

Центр витрат є підрозділом компанії (департамент, відділ, особа або процес) з прямими витратами, які можуть бути йому доручені. У випадку…

Цикл PDCA

Цикл PDCA (скорочення від англійського Plan, Do, Check exAct), також відомий як цикл Демінга, на честь свого автора Едварда Демінга…

Честер І. Барнард

Честер Барнард був президентом великої компанії з виробництва телефонів в США, а також автором знаменитої роботи…

Чотирнадцяти пунктів Демінга

Представлення Чотирнадцяти пунктів Демінга: Чотирнадцять пунктів, складених Едвардсом Демінгом, являють собою короткий виклад його рекомендацій і…

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.