управління

PEST-аналіз

PEST-аналіз є аналітичною моделлю зовнішнього середовища організації. Абревіатура в назві цього аналізу відповідає початковим буквам чотирьох груп (…)

Життєвий цикл продукту

Життєвий цикл продукту є концепцією (або моделлю), яка описує еволюцію продукту або послуги на ринку, з поділом її на чотири фази, кожна з яких має…

Позика

Термін «Позика» означає передачу в користування конкретного активу його власником іншій фізичній або юридичній особі, залученій в договірні…

Фінансовий важіль

Фінансовий важіль (Фінансовий леверидж) відповідає фінансовому ефекту від зростання рентабельності власного капіталу (…)

Цикл PDCA

Цикл PDCA (скорочення від англійського Plan, Do, Check exAct), також відомий як цикл Демінга, на честь свого автора Едварда Демінга…

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.