АІДА (AIDA)

Термін «AIDA» (скорочено від англійського Attention, Interest, Desire, Action, що означає Увага, Інтерес, Бажання і Дія) позначає (…)

Термін «AIDA» (скорочено від англійського Attention, Interest, Desire, Action, що означає Увага, Інтерес, Бажання і Дія) позначає інструмент або модель комунікаційного менеджменту, широко використовувану в маркетингу, яка має на меті описати психічні стани, через які проходять споживачі в процесі придбання товарів або послуг. Мета застосування даної моделі полягає в пошуку рішень, які призводять до того, що споживач переходить від одного етапу до іншого в процесі покупки. Таким чином, перший крок – це привернути увагу потенційних клієнтів; хороший варіант – це демонстрація реклами в потрібний момент. Потім інтерес підкріплюється з’ясуванням існуючих проблем та пропозицією їх рішень. Наступне – стимуляція споживчого бажання придбати; один з найбільш часто використовуваних методів стимулювання бажання – це обґрунтування браку продукту або послуги; інший – це вказівка ​​на інших людей, що купують даний продукт. Наприкінці рекомендується зробити покупку.

972 Visualizações 1 Total
972 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.