AMPU (Середня маржа на одиницю)

Термін AMPU (з англійської Average Margin Per Unit, що в перекладі означає Середня маржа за одиницю) – економічний (…)

Термін AMPU (з англійської Average Margin Per Unit, що в перекладі означає Середня маржа за одиницю) – економічний показник, який використовується в економічному і фінансовому аналізі компаній і який прагне оцінити здатність компанії генерувати прибуток або маржу на одиницю. Цей показник широко використовується в таких галузях, як телекомунікації та інших секторах, дозволяючи визначити пропорційний приріст прибутку за рахунок кожного користувача послуг, що надаються компанією, а також виконувати порівняння між різними операторами. Розрахунок цього показника, як правило, виконується на основі співвідношення суми доходів, які відраховуються із загальної суми витрат, і числа абонентів користувачів.

Часто цей показник також використовується для порівняння середньої маржі нових клієнтів зі старими клієнтами, або для порівняння середньої маржі нових послуг з вже існуючими послугами.

Альтернативним показником AMPU є ARPU, який також широко використовується телекомунікаційними компаніями. При цьому ARPU, на відміну від AMPU, для вимірювання продуктивності використовує виручку, а не маржу, що має очевидні недоліки.

863 Visualizações 1 Total
863 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.