Цикл PDCA

Цикл PDCA (скорочення від англійського Plan, Do, Check exAct), також відомий як цикл Демінга, на честь свого автора Едварда Демінга…

Цикл PDCA (скорочення від англійського Plan, Do, Check exAct), також відомий як цикл Демінга, на честь свого автора Едварда Демінга, є важливим інструментом управління та контролю якості з метою поліпшення організаційних процесів, будь то управління виробництва товарів або надання послуг.

Застосування циклу PDCA надзвичайно просте, з єдиною вимогою його виконання безперервно і по спіралі. Цикл починається з планування (plan), де визначаються цілі для досягнення і проблеми для вирішення. На етапі планування повинен бути визначений план дій з усіма заходами, які повинні бути зроблені. Потім слідує другий етап: вчинення (do), тобто, реалізація запланованого. Третій етап є перевіркою і періодичним вимірюванням (check) запроваджених дій і отриманих результатів, що супроводжується порівнянням їх із цілями, встановленими спочатку. Нарешті, четвертий і останній етап являє собою дію (act) відповідно до результатів оцінки; ця дія може привести до поліпшення форми виконання або навіть зміни планів, таким чином, відновлюючи цикл.

508 Visualizações 1 Total
508 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.