Фінансовий важіль

Фінансовий важіль (Фінансовий леверидж) відповідає фінансовому ефекту від зростання рентабельності власного капіталу (…)

Фінансовий важіль (Фінансовий леверидж) відповідає фінансовому ефекту від зростання рентабельності власного капіталу (який також має назву ROE або “Return on Equity”), який виникає в результаті підвищення рівня заборгованості. Цей ефект завжди спостерігається там, де витрати на фінансове забезпечення нижчі, ніж рентабельність конкретної інвестиційної угоди або інвестицій компанії в повному обсязі. Загалом, можна сказати, що фінансовий ефект важеля є позитивним, коли Рентабельність власного капіталу (ROE) вища, ніж Середньозважена вартість залученого капіталу (CCA).

Оскільки відбувається поліпшення рентабельності власного капіталу, існування фінансового важеля, природно, призводить до переваг акціонерів компанії, отже, без необхідності збільшувати свої власні капітальні інвестиції, вони отримують більший фінансовий прибуток. Таким чином, фінансовий важіль може також називатися множником власного капіталу.

Беручи до уваги вищесказане, існування фінансового важеля залежить не тільки від прибутковості інвестицій, але також від умов і фінансування, отриманих на ринку, зокрема – від витрат на фінансування. Очевидно, що при ухваленні рішення про фінансування, крім умов фінансування, потрібно також брати до уваги вплив збільшення заборгованості на фінансову структуру компанії і фінансовий ризик у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Формула обчислення ефекту Фінансового важелю (AF):

AF = A / CP * (ROE – CCA)

де AF – це ефект фінансового важеля, A – активи, CP – власний капітал, ROE – рентабельність власного капіталу і CCA – Середньозважена вартість залученого капіталу.

1183 Visualizações 1 Total
1183 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.