Самофінансування

Самофінансування: Самофінансування відповідає фінансовим засобам від власною діяльністю компанії, доступним як джерело фінансування для інвестування. Такий вид …

Самофінансування відповідає фінансовим засобам від власною діяльністю компанії, доступним як джерело фінансування для інвестування. Такий вид фінансування завжди повинен бути першочерговим для будь-якої компанії, оскільки, на відміну від фінансування за рахунок позикового капіталу, не несе за собою ні витрат фінансування, ні втрат фінансової автономії, і, на відміну від фінансування за рахунок збільшення капіталу, не веде до підвищення інвестиційних зусиль акціонерів. Решта варіантів повинна бути використа тільки у випадках, коли звільнені кошти не є достатніми для фінансування необхідних інвестицій, або коли їх використання занадто збільшує ризик ліквідності.

Для розрахунку суми, доступної для самофінансування, на основі бухгалтерської документації, як правило, використовується наступна формула:

At = RLt-1 + Amt-1 + Ajt-1

Де

t = поточний рік
t-1 = попередній рік
A = Самофінансування
Am = Амортизаційні відрахування за рік
Aj = Коригування за рік

679 Visualizações 1 Total
679 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.