Оцінка ефективності

Оцінка ефективності це діяльність, яка відноситься до функції управління людськими ресурсами, і являє собою систематичну оцінк…

Оцінка ефективності це діяльність, яка відноситься до функції управління людськими ресурсами, і являє собою систематичну оцінку результатів діяльності індивіда щодо виконуваної ним функції чи здійснюваної діяльності, а також його цілей, досягнень і потенціалу розвитку, за допомогою об’єктивного аналізу поведінки, з повідомленням результатів індивіду, що піддається аналізу.

Таким чином, оцінку ефективності людських ресурсів в організаціях слід розглядати як потужний засіб вирішення проблем продуктивності та підвищення якості роботи за рахунок мотивації працівників, а не як бюрократичний метод заповнення звітів і доповідей. Для цього, оцінка ефективності повинна бути побудована таким чином, щоб виміряти продуктивність і потенціал працівника допомогою систематичної оцінки його безпосереднього начальника або інших більш високих посадових осіб, знайомих з його діяльністю, так щоб це могло поліпшити роботу без зниження самостійності і мотивації.

Оцінка ефективності включає в себе наступні етапи:

 • Спостереження поведінки для оцінки;
 • Оцінка поведінки;
 • Повідомлення результатів з метою мотивувати працівника.

Цілі оцінки ефективності:

Оцінка ефективності може мати різні типи цілей, а саме, цілі адміністративного рівня, мотиваційного та комунікативного, як зазначено нижче:

 • Виявлення сильних і слабких сторін співробітників і, як наслідок, самої організації;
 • Індивідуальні відмінності ефективності, виявлені між співробітниками однієї і тієї ж команди;
 • Стимулювання міжособистісного спілкування в команді, секторі та організації;
 • Розробка концепції команди між начальником і підлеглим;
 • Інформація для співробітників про те, як їх продуктивність сприймається іншими членами організації;
 • Заохочення індивідуального розвитку оцінюваного і оцінюваного;
 • Рекомендації по нарахуванню бонусів, призначенням премій ефективності, просуванню по службі і підвищення заробітної плати по заслугах;
 • Визначення потреб у навчанні і в оцінці навчання вже пройденого;
 • Оцінка організаційного клімату і виявлення загальних трудових проблем, в індивідуальному порядку, всередині команди і між командами.
555 Visualizações 1 Total
555 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.