моделі 5-ти «S»

Презентація моделі 5-ти «S»: Вираз П’ять «S» (або 5 «S») означає інструмент управління, розроблений Тойотою в Японії приблизно в 50-х роках…

Презентація моделі 5-ти «S»

Вираз П’ять «S» (або 5 «S») означає інструмент управління, розроблений Тойотою в Японії приблизно в 50-х роках, широко використовується у сфері якості та направлений на організацію робочих місць, з метою підвищення продуктивності праці і скорочення збитків, пов’язаних з бізнес-процесами. Завдяки своїм характеристикам і завданням, це був один з перших кроків для організації реалізації процесу загального управління якістю.
Цей інструмент також відомий як «5 почуттів», так як скорочення «5 S» походить від ініціалів п’яти японських слів:

  • Seiri: почуття використання, яке веде до усунення того, що не є необхідним, відокремлюючи його від того, що насправді необхідно. Ця «S» фокусується на ліквідації непотрібних предметів. Одним з найбільш використовуваних методів є розміщення червоної мітки (наклейки) на предметах, які не потрібні для виконання завдання. Розміщення червоної наклейки призначене для швидкого і зручного виявлення предметів чи товарів, які, як зрозуміло з самого початку, не будуть корисні в конкретному місці і можуть бути переміщені в інше.
  • Seiton: почуття організації, що означає приведення в порядок всього необхідного. Після першого упорядкування робочих місць, з видаленням усього, що не є необхідним для виконання завдань, відбувається створення нової форми організації робочих місць. Метою даного етапу є переосмислення всього процесу роботи, завжди з метою підвищення продуктивності праці, з усуненням втрат часу та ефективності, що досягається шляхом виконання таких завдань, як: (i) визначення кращого місця для предметів, які вважаються необхідними, щоб вони були впорядковані і могли бути легко використані; (ii) організація постійного перебування цих предметів у призначених місцях; (iii) досягнення можливості легко помітити, якщо дані предмети знаходяться не на своїх місцях; (iv) встановлення лімітів на запаси; (v) визначення та впровадження показників для моніторингу ситуації;
  • Seiso: почуття чистоти, що означає прибирання. На цьому етапі робочі місця вже організовані належним чином, маючи тільки те, що необхідно, і в необхідних кількостях. Наступним кроком є виконання ретельного прибирання, а також створення методики контролю за підтриманням чистоти і порядку. Крім звичайних завдань прибирання, необхідна також перевірка обладнання на предмет задовільного робочого стану, зокрема, в питанні обслуговування, калібрування, вимірювань, інше.
  • Seiketsu: почуття гігієни, що означає чистоту, стандартизацію. На цьому етапі повинні бути визначені правила та методології для систематизації підтримки проведеної роботи, з метою уникнення ризику повернення до первісної ситуації. Для цього необхідні затверджені у письмовій формі аспекти контролю для досягнення встановлених цілей, такі як визначення мінімальних рівнів запасів, частоти прибирання робочих місць, дати визначення місця для непотрібних речей, інше.
  • Shitsuke: почуття підтримки порядку, що означає дисципліну, із суворим виконанням всього, що було встановлено. Останній етап 5-ти «S» складається зі здійснення безперервної роботи, так щоб зусилля і ресурси методології 5 «S» постійно підтримувалися, щоразу досягаючи все більших і кращих результатів. На цьому останньому етапі, основними побоюваннями вважаються наступні: (i) забезпечення безперервної прихильності співробітників методології 5 «S» шляхом взаємозв’язку, навчання і самодисципліни, (ii) впевненість у тому, що 5 «S» стало звичкою всіх співробітників. Для цього необхідно визначити систему вимірювання та моніторингу нових правил і здійснюваних практик.
793 Visualizações 1 Total
793 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.