Модель чотирьох «P»

Модель чотирьох «P» (також відома як мікс-маркетинг) це складова частина маркетингу, запропонована E. Джером Маккарті в 1960 році. Модель чотирьох «P» розглядається з точки зору продавця, і відповідає визначенню політики Продукту, політики Ціни, політики Просування і політики Розподілу (англійською – Product, Price, Promotion, Placement, що і складає чотири «P»).

  • Продукт (Product): це те, що задовольняє потреби чи бажання, і відповідає не тільки базовому продукту (який задовольняє базові потреби), але також так званому розширеному продукту (в тому числі брендинг, упаковка, умови поставки і гарантії, серед іншого).
  • Ціна (Price): є чинником, який визначає умови обміну, і тому ціна повинна дорівнювати значенню, що приймається клієнтом, (і, очевидно, бути вище собівартості продукції для компанії). Значення ціни для маркетингу полягає в сильному взаємозв’язку зі сприйняттям якості цільовим ринком, тому вона є важливим чинником позиціонування.
  • Розподіл (Placement): це місце і способи, які дозволяють проводити обмін і включають в себе стратегію і тактику для розміщення на ринку, в тому числі спосіб досягнення точки продажу (наприклад, канали розподілу) і спосіб подання та пропозиції клієнту.
  • Просування (Promotion): це спосіб повідомити ціну продукту і форму його розподілу на цільовому ринку, який включає в себе такі методи, як реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг, відділи продажів, зв’язки з громадськістю, спонсорство і т.д.

Добре продумана маркетингова стратегія, як правило, аналізується на основі моделі чотирьох «A», з подальшою розробкою маркетингової політики на основі моделі чотирьох «P» і, нарешті, оцінюється відповідно до моделі 4 «C».

929 Visualizações 1 Total
929 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.