Модель чотирьох «А»

Маючи спочатку назву комплексної системи маркетингу, Модель чотирьох «А», розроблена професором Раймаром Річерсом в 1973 році, є моделлю управління, яка включає в себе основні функції управління маркетингом у взаємодії між організацією та її зовнішнім середовищем, в залежності від її цілей. Ці функції, описані в моделі можна розділити на чотири етапи: Аналіз, Адаптація, Активація та Оцінка (англійською – Analysis, Adaptation, Achive and Assessment, тобто – 4 «A»).

  1. Аналіз: аналіз покликаний визначити сили, що існують у зовнішньому середовищі організації, такі, як економіка, політика, суспільство, конкуренція, законодавство, технології, та їх взаємодія з компанією. Методи, які можуть бути використані для ідентифікації сил – це дослідження кон’юнктури ринку та інформаційна система в галузі маркетингу. Цей аналіз дозволяє визначити, Що, Де, Як, Коли, Чому і Хто купує, з метою оцінити попит на ринку і споживчий потенціал.
  2. Адаптація: адаптація відповідає процесу узгодження пропозиції організації з потребами споживачів, виявлених в ході аналізу. Для цього розглядається позиціонування продукту з точки зору дизайну, характеристик і якості, брендингу, упаковки, ціни і додаткових послуг.
  3. Активація: при активації також враховується значення комунікаційного складу, що, в сукупності зі складом продукту, формує склад маркетингу, що становить комплекс заходів з приведення продукту і послуг до відповідності визначеному сегменту ринку. Ключовими елементами активації або комунікаційного складу є поширення, відділ продажів, стимулювання збуту, реклама, мерчендайзинг і зв’язки з громадськістю.
  4. Оцінка: оцінка відповідає контролю управління маркетингом, який оцінює основні сильні і слабкі сторони організації, можливості і загрози зовнішнього середовища (що визначаються SWOT оцінкою), і аналізує результати, що випливають з кожного виду маркетингової діяльності, розглянутої індивідуально або в комбінації, з метою виправити будь-які помилки і оптимізувати майбутні маркетингові процеси.

Добре продумана маркетингова стратегія, як правило, аналізується на основі моделі чотирьох «A», з подальшою розробкою маркетингової політики на основі моделі чотирьох «P» і, нарешті, оцінюється відповідно до моделі 4 «C».

743 Visualizações 1 Total
743 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.