Життєвий цикл продукту

Життєвий цикл продукту є концепцією (або моделлю), яка описує еволюцію продукту або послуги на ринку, з поділом її на чотири фази, кожна з яких має…

Життєвий цикл продукту є концепцією (або моделлю), яка описує еволюцію продукту або послуги на ринку, з поділом її на чотири фази, кожна з яких має свої особливості і, тому, різні стратегічні напрямки:

  • Впровадження – Період відразу після випуску продукту, який характеризується повільним зростанням продажу, невеликою кількістю конкуруючих компаній, а також, звичайно, високим ризиком і низькою фінансовою віддачею. Стратегічний фокус спрямований на інновацію і якість.
  • Зріст – Період, який характеризується ростом попиту, що супроводжується тенденцією до массифікація продукту або послуги і до істотного поліпшення рентабельності компаній. Цей період також характеризується високим рівнем конкурентної волатильності з великою кількістю компаній, що приходять і покидають ринок. Стратегічний фокус спрямований на високу якість, скорочення витрат, розподільні канали і на випуск нового асортименту продукції для завоювання частки ринку.
  • Зрілість – У цей період темпи зростання продажів набувають ознаки уповільнення і підвищення ступеня конкурентних рівнів серед компаній, що стає помітним за рахунок цінових і рекламних війн. Основними стратегічними ставками є випуск нової продукції і послуг і досягнення диференціації пропозиції із завоюванням певних сегментів ринку. Як і раніше існує акцент на низькій вартості, а в додачу до цього – на зв’язку.
  • Спад – Цей період характеризується зниженням попиту, прибуток зменшується, і велика кількість компаній залишає ринок. Стратегічною метою є збереження найбільш конкурентоздатного асортименту продукції з відмовою від решти.
615 Visualizações 1 Total
615 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.