Внутрішній аналіз

Внутрішній аналіз включає в себе оцінку кількості та якості ресурсів в рамках організації, в тому числі трудові ресурси, матеріальні ресурси (…)

Внутрішній аналіз включає в себе оцінку кількості та якості ресурсів в рамках організації, в тому числі трудові ресурси, матеріальні ресурси, фінансові ресурси та організаційні ресурси. На основі цього аналізу ресурсів, у тому числі їх кількості, їх якості, здатності використовувати їх ефективно, а також на основі порівняння цього аналізу з аналізом конкурентів, організація може визначити свої сильні сторони і свої слабкості.

Зазвичай внутрішній аналіз доповнюється зовнішнім аналізом, забезпечуючи необхідну інформацію для прийняття рішень зі стратегічних цілей і стратегій для їх досягнення.

774 Visualizações 1 Total
774 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.