Аудит

Аудит: Поняття «Аудит» означає систематичне і докладне дослідження, аналіз і детальну оцінку господарсько-економічної діяльності організації або…

Поняття «Аудит» означає систематичне і докладне дослідження, аналіз і детальну оцінку господарсько-економічної діяльності організації або установи, з метою виявити об’єктивні докази відповідності щодо заданого стандарту або цілі, регульованих внутрішньою політикою, зовнішньою політикою або навіть законодавчими вимогами.

Аудит може бути розділений на внутрішній аудит і зовнішній аудит. Внутрішній аудит проводиться внутрішнім відділом або співробітниками, що належать до власної організації, які мають високий ступінь автономії та незалежності. Зовнішній аудит проводиться спеціалізованими зовнішніми організаціями чи особами.

В даний час і в принципі, будь-яка область компанії або управління може бути предметом внутрішнього або зовнішнього аудиту, що призводить до існування різних видів аудиту.

Нижче наведені деякі приклади:

  • Фінансовий аудит;
  • Бухгалтерський аудит;
  • Податковий аудит;
  • Аудит людських ресурсів;
  • Аудит якості;
  • Системний аудит;
  • Екологічний аудит;
  • Аудит безпеки.
612 Visualizações 1 Total
612 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.