Алгоритм Вагнера-Вайтина

Алгоритм Вагнера-Вайтина, розроблений Харві Вагнером і Томасом Вайтином в 1958 році, спрямований на пошук оптимальних (…)

Алгоритм Вагнера-Вайтина, розроблений Харві Вагнером і Томасом Вайтином в 1958 році, спрямований на пошук оптимальних рішень проблеми управління запасами за умови дискретного детермінованого попиту. Для цього використовується динамічне програмування з метою звести до мінімуму витрати, пов’язані з управлінням запасами. Така робота заснована на обчисленні матриці сукупних змінних витрат для всіх альтернативних замовлень протягом проміжку часу, що складається з N періодів. Ці витрати включають в себе витрати, пов’язані з виконанням замовлення і витрати на утримання запасів. Сукупні змінні витрати в періоди від «c» до «e» позначаються Zce, розміщуючи замовлення в періоді «c» для задоволення попиту до періоду «e»:

Zce = C + hP. Σ (Qce-Qci), 1≤c≤e≤N
де C – оптова вартість замовлення; h – часткова вартість обслуговування по періоду; P – ціна за одиницю при покупці, Qce – результат попиту в період між С і Е;

781 Visualizações 1 Total
781 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.