Суттєвий вплив

Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об’єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик.

Якщо суб’єкт господарювання володіє прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) 20 відсотками або більшою кількістю відсотків прав голосу в об’єкті інвестування, то припускається, що суб’єкт господарювання має суттєвий вплив, доки не буде чітко доведено протилежне. Навпаки, якщо суб’єкт господарювання володіє (прямо або опосередковано через дочірні підприємства) менше ніж 20 відсотками прав голосу в об’єкті інвестування, то припускається, що цей суб’єкт господарювання не має суттєвого впливу, доки наявність такого впливу не буде чітко доведена. Якщо інший інвестор має суттєве володіння або володіє часткою більшості, то це не обов’язково є перешкодою для суб’єкта господарювання мати суттєвий вплив.

Як правило, свідченням наявності суттєвого впливу суб’єкта господарювання є один чи декілька таких фактів:

а) представництво в раді директорів або в аналогічному керівному органі об’єкта інвестування;
б) участь у процесах розробки політики, у тому числі участь у прийнятті рішень щодо дивідендів або інших виплат;
в) суттєві операції між суб’єктом господарювання та його об’єктами інвестування;
г) обмін управлінським персоналом; або
ґ) надання необхідної технічної інформації.

1514 Visualizações 2 Total
1514 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.