Справедлива вартість

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу актива або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. (Див. МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”).

Чиста вартість реалізації – це чиста сума, яку суб’єкт господарювання очікує отримати від продажу запасів у звичайному ході бізнесу. Справедлива вартість відображає ціну, за якою відбувалася б звичайна операція продажу такого ж об’єкта запасів на основному (або найсприятливішому) ринку для такого об’єкта запасів між учасниками ринку на дату оцінки. Перша – це вартість, визначена суб’єктом господарювання, остання – ні. Чиста вартість реалізації для запасів може не дорівнювати справедливій вартості мінус витрати на продаж.

3486 Visualizações 2 Total
3486 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.