Операційна діяльність

Операційна діяльність – це основна діяльність суб’єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Сума грошових потоків від операційної діяльності є ключовим показником того, якою мірою операції суб’єкта господарювання генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операційної потужності суб’єкта господарювання, виплати дивідендів та здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні компоненти минулих грошових потоків від операційної діяльності є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутніх грошових потоків від операційної діяльності.

Грошові потоки від операційної діяльності визначаються переважно основною діяльністю суб’єкта господарювання, яка приносить дохід. Таким чином, вони є, як правило, результатом операцій та інших подій, які підпадають під визначення прибутку або збитку. Прикладами грошових потоків від операційної діяльності є:

а) надходження грошових коштів від продажу товарів та надання послуг;
б) надходження грошових коштів від роялті, авторських гонорарів, комісійних, а також інший дохід;
в) виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг;
г) виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученням;
ґ) надходження грошових коштів і виплати грошових коштів страхової компанії за премії та позови, ануїтети та інші виплати за полісами;
д) виплати грошових коштів або компенсація податків на прибуток, якщо вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю; та
е) надходження і виплати грошових коштів за контрактами, укладеними для дилерських або торговельних цілей.

5074 Visualizações 2 Total
5074 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.