Економічний агент

Економічний агент – це особа, група осіб, установа чи група установ, які за допомогою своїх раціонально прийнятих рішень і дій в певній формі впливають на економіку. Традиційно економічними агентами вважаються такі суб’єкти:
Домогосподарства. Група осіб, які приймають рішення про споживчі товари (як споживачі) та пропозицію робочої сили (як робітники);

Фірми. Приймають рішення щодо інвестицій в обладнання та інші засоби виробництва, з виробництва напівфабрикатів і споживчих товарів, а також щодо попиту на фактори праці та інші виробничі фактори, необхідні для виробництва;

Держава. Орган, який приймає рішення щодо споживання, рішення інвестиційної та економічної політик, у тому числі бюджетна, фіскальна та грошово-кредитна політики;

Іноземний сектор. Являє собою всіх іноземних щодо економіки агентів, які приймають рішення за всіма попередніми питаннями, крім рішень щодо економічної політики.

У деяких моделях можливо також виділити суб’єкти фінансового посередництва як автономні економічні агенти компанії. До цієї групи економічних агентів відносяться рішення, пов’язані з прийняттям заощаджень вкладників і наступне надання капіталу у формі кредитів.

Відносини між економічними агентами

Для спрощення аналізу відносин між різними економічними агентами використовується схематичне уявлення, що отримало назву Економічна схема. У цій схемі представлені не тільки фактичні потоки (наприклад, передача благ від компаній домогосподарствам), але також потоки грошових коштів (наприклад, оплата благ домашніми господарствами компаніям).

2871 Visualizações 1 Total
2871 Visualizações

A Knoow é uma enciclopédia colaborativa e em permamente adaptação e melhoria. Se detetou alguma falha em algum dos nossos verbetes, pedimos que nos informe para o mail geral@knoow.net para que possamos verificar. Ajude-nos a melhorar.